Cimetière multiconfessionnel

Projets

Le passé

En 1999, l'Echevin Michel De Herde propose au Collège de la commune de Schaerbeek d'ouvrir une parcelle musulmane.
Le cimetière de Schaerbeek dispose de plusieurs hectares de terrain vierge : les parcelles n° 13, 20, 26, 14, 21 et 22 situées à l'arrière du cimetière.
L'Echevin de l'Etat Civil, M. Jean-Pierre Van Gorp, chargé de réaliser ce projet choisit de créer un cimetière intercommunal.
Le 22 décembre 1999, cinq communes bruxelloises signent les statuts de l'intercommunale : Berchem-Ste-Agathe, la Ville de Bruxelles, Molenbeek-St-Jean, St-Josse-ten-Noode et Schaerbeek.
Les travaux d'aménagement des parcelles 13,14 et 21 du cimetière débutent en 2000 et s'achèvent au début de l'année 2002.

ancien
AVANT
nouveau
APRES
Coût=603.085 €

L'orientation des parcelles n° 13, 14 et 21 est modifiée ( la parcelle n° 14 n'existe plus ).
Le cimetière multiconfessionnel a une superficie de 4 ha 50 ca, soit environ 6.300 concessions.

Le cimetière intercommunal garde l'empreinte de l'intention première de créer un carré musulman au sein du cimetière communal.
Les parcelles multiconfessionnelles sont, en effet, enclavées dans le cimetière de Schaerbeek.

Le présent

A l'heure actuelle, 3 parcelles sont ouvertes :

Et 11 communes sont associées ( dans l'ordre chronologique ) :

L'avenir

Nous avons l'intention d'ériger un bâtiment basse énergie propre à l'intercommunale.

Vue de côté

bâtiment
Revêtement en bois

Vue de face

bâtiment
Revêtement en bois

Plannen

Gisteren

In 1999 stelt de Schepen Michel De Herde aan het College van de gemeente Schaarbeek voor een mohammedaans perceel te openen.
De begraafplaats van Schaarbeek beschikt nog over verschillende hectaren ongebruikte grond : de percelen 13, 20, 26, 14, 21 en 22 die aan de achterkant van de begraafplaats liggen.
De Schepen Jean - Pierre Van Gorp heeft tot taak dit project uit te voeren en beslist een intercommunale begraafplaats op te richten.
Op 22 december 1999 ondertekenen vijf Brusselse gemeenten de statuten van de intercommunale : St - Agatha - Berchem, de Stad Brussel, St - Jans - Molenbeek, St - Joost en Schaarbeek.
De verbouwingswerkzaamheden beginnen in 2000 en eindigen in 2002.

ancien
Voor de werken
nouveau
Na de werken
Kost=603.085 €

De richting van de percelen n° 13, 14 et 21 wordt gewijzigd ( het perceel n° 14 bestaat niet meer ).
De oppervlakte van de multiconfessionele begraafplaats is 4 ha 50 ca, ongeveer 6.300 concessies.

De eerste bedoeling om een mohammedaans perceel op de begraafplaats van Schaarbeek te openen is zichtbaar.
De intercommunale percelen zijn inderdaad ingesloten in de begraafplaats van Schaarbeek.

Vandaag

Voor het ogenblik gebruiken we 3 percelen :

En 11 gemeenten zijn bij de intercommunale aangesloten :

Morgen

We zijn van plan een B.E.N. gebouw te laten bouwen :

Zijaanzicht

bâtiment
Bekleding met hout

Vooraanzicht

bâtiment
Bekleding met hout